DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ/OPEN DAY

Od:
10. 05.
15.00
hod.
Do:
10. 05.
17.00
hod.
Kde:
EMBERA Center. V Lesíčku 579/3, 150 00 Praha 5
Podrobnosti

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ/OPEN DAY

Vzhledem k probíhajícím zápisům na nový školní rok 2021/22 Vás srdečně zveme na návštěvu EMBERA centra.

Due to the ongoing enrollment for the new school year 2021/22, we cordially invite you to visit the EMBERA center.

V měsíci květnu máte možnost se k nám přijít podívat každé pondělí v čase od 15:00 – 17:00 nebo každý čtvrtek v čase od 9:30 – 11:00.

In the month of May, you have the opportunity to come and see us every Monday from 15:00 to 17:00 or every Thursday from 9:30 to 11:00.

Možnosti návštěvy v červnu budou upřesněny koncem května./The possibilities of visiting in June will be specified at the end of May.

Vzhledem ke každodennímu provozu, je nutná domluva času a dne předem na telefonním čísle 606 769 090 nebo emailem info@emberacenter.cz.
Due to daily operation, it is necessary to arrange the time and day in advance on the telephone number 606 769 090 or by email info@emberacenter.cz.

Těšíme se na Vás. We look forward to you:-)! EMBERA crew

Pomozte nám a sdílejte naší akci

Menu