Naše programy

Hlavní program

Dopolední program

Anglicko-česká předškolní výchova pro děti ve věku od 2,5 do 7 let

Celotýdenní předškolní program je určen dětem všech národností. Podmínkou přijetí není nutná znalost češtiny nebo angličtiny naopak, děti se v průběhu roku naučí oba tyto jazyky i přes to, že jejich rodný jazyk je odlišný.

Centrum je pro děti otevřeno každý všední den od 8.00 do 16:00 hodin.

Každodenní program začíná v 9.00 a končí v 15.30 hodin. Vyzvednutí dětí nejpozději do 16:00 hodin.

Dopolední i odpolední program je veden dvěma lektory (1 anglický rodilý mluvčí a 1 česky hovořící). Program je koncipován na celý školní rok, rozdělen na měsíce a dále pak na jednotlivé týdny. Výchovně-vzdělávací činnosti jsou zaměřené na osvojení si obou jazyků hravou a spontánní formou. Celoroční program je rozdělen na několik témat. Témata jsou vytvořena tak, aby byla dětem blízká a mohly je použít v každodenních situacích. Děti se naučí používat každodenní rutinní otázky a odpovědi tak, aby mohly spontánně reagovat a komunikovat mezi sebou.

Kapacita centra je 18 dětí. V průběhu činností jsou děti rozděleny do skupinek po osmi tak, abychom se mohly všem dětem maximálně věnovat. Předškolní děti jsou vzdělávány dle předškolního vzdělávacího programu v souladu s RVP PV.

Dětem v průběhu dne zajišťujeme pitný režim, dopolední svačinku, plnohodnotný oběd a odpolední svačinu. V čase svačin a oběda mají děti možnost neomezené konzumace sezonního ovoce a zeleniny.

Odpolední program

Odpolední program

Kurzy anglického jazyka pro děti od 3 let

Délka kurzu je 60 minut a probíhá jednou týdně. Lekce jsou vedeny rodilým mluvčím pouze v angličtině. Kurzy obsahují výukové materiály Smart Start, studijní knihy, pracovní sešity, pracovní listy, aplikace s poslechy, praktickými cvičeními, videi.  Lektoři používají didaktické karty, krátká edukativní videa k daným tématům, či prezentace. Děti se spontánně, formou hry učí v angličtině reagovat na každodenní situace a postupně i gramatice. Naším cílem je dětem přiblížit anglický jazyk tak, aby v budoucnu bez problémů a ostychu tento jazyk používaly a měly k němu pozitivní vztah. Děti jsou rozděleny do skupinek podle věku, max. počet dětí ve skupince je 8.

Kroužek dramatické výchovy pro děti 3 let

Metoda dramatické výchovy, tj. aktivní zapojení dítěte samotného skrze navození situací reálného světa formou dětských her. Dramatická výchova rozvíjí komunikační dovednosti dětí a mnoho dalších kompetencí ze sociální oblasti. Děti posilují vlastní identitu, prosazují vlastní názor, chovají se více prosociálně – kultivace vzájemných vztahů. K této aktivitě bude lektorka Anna používat dětskou literaturu, hudební nástroje, říkanky…, ale zejména navozovat atmosféru a provádět děti formou hry různými standardními životními situacemi. To vše v českém jazyce. Kroužek probíhá každé pondělí v čase od 16:45 do 17:30 hod. s max. počtem dětí 12.

Privátní kurzy anglického jazyka pro děti od 6 let

Individuální (případně max. 3 studenti) kurzy angličtiny jsou vždy šité na míru podle potřeby. Délka kurzu je 60 nebo 70 minut. Kurzy obsahují výukové materiály, které jsou vždy předem konzultovány v  návaznosti na potřeby studenta. V hodinách lektoři a studenti používají: pracovní sešity, pracovní listy, poslechy, interaktivní aplikace, pracují na půlročních projektech a další aktivity zaměřené na daná témata. Lekce jsou vedeny pouze v angličtině. Lektoři jsou rodilý mluvčí.

Extra aktivity pro děti od 2,5 do 12 let

Pravidelně organizujeme tematicky zajímavé akce pro děti. Pátek odpoledne, jedenkrát za měsíc, se děti mohou těšit na vaření, malování, divadélko apod.

Několikrát do roka se naši lektoři ujmou Vašich dětí na půlden nebo celý den a společně se věnují zajímavé činnosti, která obohatí znalosti nejen angličtiny, ale také jiného oboru (fotografování, animování, řemeslná výroba, umění, sportovní zajímavosti, ekologie, apod.).

V období jarních i letních prázdnin pořádáme anglicko-české příměstské tábory. Vaše děti se mohou účastnit celý týden, případně min. 3 dny. Naši lektoři se vždy těší, že si společně s Vašimi dětmi užijí spousty legrace a vzájemně se obohatí. Tyto tábory jsou určeny pro děti od 3 let.

  Informace o vašem dítěti
  Zákonný zástupce
  Předpokládaný nástup
  Máte zájem o:

  Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem vyřízení odpovědi na zaslanou nezávaznou poptávku. Při zpracování údajů se řídíme těmito pravidly GDPR. Tato stránka je chráněna službou reCAPTCHA, na kterou se vztahují Privacy PolicyTerms of Service společnosti Google.

  Jak to u nás vypadá

  Nebyly nalezeny žádné výsledky.

  Menu