TUREČEK

Od:
10. 12.
10.00
hod.
Do:
10. 12.
13.00
hod.
Kde:
EMBERA center, V lesíčku 579/3, Praha 5
Podrobnosti
Přátelská spolupráce EMBERA centra s dětským klubem TUREČEK vznikla v roce 2021. Od roku 2022 pravidelně pořádáme setkání českých a tureckých rodin s dětmi, které žijí v České republice.
Tematická setkání, která probíhají každou druhou sobotu v měsíci, jsou určena dětem ve věku 3 – 12 let. Společným jazykem je turečtina, ale často se spontánně přejde do jazyka českého. Program je vždy přizpůsoben věku dětí, které jsou rozděleny do menších skupin dle věku. Mladší děti se zapojují za doprovodu rodičů, větší jsou již samostatné a postupně samy navazují přátelství.
Cílem těchto příjemných setkávání dětí, které vyrůstají dvojjazyčně, je navázání kontaktů a vytváření vzájemných vztahů v zemi, která se na čas stala jejich novým domovem. Společně pod vedením Hatice, rodilé mluvčí a pedagožky, děti rozvíjí znalost turečtiny, turecké kultury a tradic. Stranou nezůstávají ani české reálie, které jsou formou her a vyprávění dětem přibližovány.
Těší nás být součástí propojování kultur a životů zejména těch nejmenších, našich dětí!
EMBERA tým & TUREČEK tým

Pomozte nám a sdílejte naší akci

Menu